Persdossier Inbraakpreventieplatform: onderzoeksresultaten nationale enquête

Het Inbraakpreventieplatform, een nieuw initiatief dat ijvert voor meer bewustwording rond inbraakpreventie, maakt vandaag de resultaten van de eerste enquête rond de emotionele gevolgen van een woninginbraak bekend. Zo brengt het platform de gevoelens en de visie van de Belg op diverse aspecten van woninginbraak in de eigen leefwereld en die van vrienden, buren en familie in kaart. ​In de onderzoeksresultaten vinden we onder meer welke de frequentste emotionele en fysieke gevolgen van een inbraak zijn, hoe de Belg omgaat met verschillende veiligheidsmaatregelen, hoe veilig hij zich voelt in de eigen woning, welke verschillen er bestaan tussen mannen en vrouwen en via welk onderdeel van de woning er het meeste wordt ingebroken. 

Een woninginbraak heeft vaak een enorme impact op de slachtoffers. Mogelijke financiële schade is een gekend gevolg, maar er is vandaag nog weinig geweten over de emotionele weerslag ervan. Het onderzoeksbureau iVOX voerde daarom in opdracht van het Inbraakpreventieplatform een online onderzoek uit tussen 5 september 2018 en 14 september 2018 bij 1000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma.

Het platform identificeert drie grote conclusies uit de onderzoeksresultaten:

1) Het grote merendeel van de slachtoffers van een woninginbraak geeft aan hier emotionele of zelfs fysieke gevolgen van te dragen. Het verliezen van het veiligheidsgevoel thuis is een frequent terugkerend effect.

De gemiddelde Belg voelt zich redelijk veilig in huis en geeft dat gevoel dan ook een score van 7,9/10. Bovendien schat bijna niemand de kans groot dat er het komende jaar bij hen ingebroken wordt. Maar, 7 op de 10 van de  bevraagde slachtoffers van woninginbraken geven wel aan dat ze hun veiligheidsgevoel thuis verloren na een inbraak. Zij geven hun veiligheidsgevoel na de inbraak gemiddeld maar een 5,4/10 en slechts een tiende van hen zegt dat ze hier geen psychische of fysieke gevolgen van gedragen hebben.  

2) Eén keer, maar dan nooit meer: de meeste veiligheidsmaatregelen worden pas na een woninginbraak genomen. Pas na de inbraak onderneemt men actie.

De Belg schat de beveiliging van zijn huis vrij goed in met gemiddeld een score van 7/10. Recente slachtoffers van woninginbraken schatten de beveiliging van hun huis net iets hoger in: 8/10. In deze groep geeft 9 op 10 wel aan dat ze minstens een deel van hun veiligheidsmaatregelen pas na de inbraak namen. Eén van de maatregelen die het Inbraakpreventieplatform aanbeveelt, is een audit van de woning laten uitvoeren door een diefstalpreventieadviseur. Bij de groep inbraakslachtoffers heeft 1 op de 7 al eens advies of bezoek gekregen van een preventieadviseur, maar meestal pas na de feiten. Bij de doorsnee Belgische bevolking is dat slechts bij 1 op 20 het geval.

3)  Ook al doet men ze meestal op slot: woninginbraken gebeuren vooral via een raam of deur op de benedenverdieping.

Bij de respondenten van de enquête werden inbraken meestal ’s nachts gepleegd (tussen 18u en 6u), en dit bij 4 op de 5 gevallen via een raam of deur op de benedenverdieping. Hoewel de grootste kost van een inbraak bij de gestolen goederen ligt (gemiddeld 4.789 euro), is ook de schade aan het huis een aanzienlijke kostenpost (gemiddeld 1.145 euro).

Lees alle onderzoeksresultaten in het volledige persdossier hieronder in bijlage.

Contacteer ons
Astrid Dupuis Project Manager, Two cents
Astrid Dupuis Project Manager, Two cents
Over Inbraakpreventieplatform

De vzw Inbraakpreventieplatform wil burgers bewuster maken van de risico’s op, en de nasleep van, een woninginbraak. Door middel van onderzoek creëert het platform gerichte input over hoe de Belg omgaat met de beveiliging van de woning, de verschillende onderdelen van de woning die extra aandacht vereisen en oplossingen om inbrekers buiten te houden. Deze resultaten worden gecommuniceerd om burgers zoveel mogelijk te sensibiliseren over de gevaren, risico’s en gevolgen van een woninginbraak, maar ook om bij te leren over de maatregelen die we zelf preventief in de woning kunnen nemen. In samenwerking met 1dagniet, Hörmann en Niko.

Inbraakpreventieplatform
Auguste Reyerslaan 2017
1030 Brussel