Nieuw Inbraakpreventieplatform voert onderzoek naar woninginbraken in België

Het Inbraakpreventieplatform wil Belgen bewuster maken van de risico’s op, en de nasleep van, een woninginbraak. Het platform lanceert hiervoor tweejaarlijks een nationale enquête in samenwerking met iVOX. Zo worden nieuwe inzichten vergaard in de manier waarop de Belg omgaat met de beveiliging van de eigen woning en de gevolgen van een woninginbraak. In het eerste onderzoek focust het platform zich hoofdzakelijk op de emotionele gevolgen. Dergelijk onderzoek op nationaal niveau werd nog niet eerder gevoerd. Het initiatief koppelt hieraan ook advies rond preventieve maatregelen en oplossingen om een inbraak te vermijden.

Diverse aspecten van inbraakpreventie

Het Inbraakpreventieplatform is opgericht door een aantal mensen die persoonlijk te maken kregen met een huisinbraak. “Een aantal jaren terug onderging ik zelf de gevolgen van een woninginbraak. Vooral emotioneel viel mij dit zwaar. Ik ben me nu erg bewust van de problematiek en van wat we zelf in de eigen woning en buurt kunnen ondernemen. Met dit nieuwe initiatief willen we meer bewustwording creëren en anderen aansporen om preventief maatregelen te nemen”, zegt Frédéric François, voorzitter van het Inbraakpreventieplatform. Aan de hand van onderzoeken, brengt het platform het gedrag, de visie en de gevoelens van de Belg rond woninginbraken en inbraakpreventie in kaart. Zo wordt er niet enkel ingespeeld op de actualiteit, maar worden diverse aspecten van inbraakpreventie gericht naar de consument gecommuniceerd. Het platform communiceert de eerste onderzoekresultaten in de aanloop naar de winterperiode en de resultaten van de tweede enquête rond de zomerperiode: traditioneel twee momenten waarop een stijging van het aantal inbraken wordt vastgesteld.

Emotionele gevolgen van een inbraak

Een woninginbraak heeft vaak een enorme impact op de slachtoffers. Mogelijke financiële schade is een gekend gevolg, maar er is vandaag nog weinig geweten over de emotionele weerslag ervan. Slecht slapen, concentratieproblemen, boosheid, neerslachtigheid en irritatie zijn slechts enkele gevoelens waar slachtoffers mee te kampen krijgen. Een huisinbraak kan maanden, jaren en zelfs blijvend emotionele schade nalaten. Het platform brengt aan de hand van de enquête de gevoelens van de Belg in kaart en laat mensen zo stilstaan bij diverse aspecten van de problematiek in hun eigen leefwereld en die van vrienden, buren en familie. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 1000 Belgen en is representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma.

Inbraakpreventiecheck toont hoe veilig eigen woning is

Het platform blijft het hele jaar door actief zodat inbraakpreventie voortdurend de nodige aandacht krijgt. Zo lanceert het initiatief eind september een website waarop een nieuwe inbraakpreventiecheck te vinden is. In deze handige check ontdekt de bezoeker binnen enkele minuten hoe veilig de verschillende onderdelen van de eigen woning op dat moment zijn en wat hij of zij concreet kan doen als het huis inbraakgevoelig blijkt. De site biedt ook een inkijk in de verschillende inbraakmethodes en geeft concrete oplossingen en tips voor beveiliging in, aan en om het huis. De bezoeker kan er ook zeer eenvoudig contactgegevens van de lokale inbraakpreventieadviseur vinden om een kosteloze audit van de woning te laten uitvoeren. De website bundelt daarnaast de onderzoeksresultaten van de verschillende enquêtes en brengt de burger in contact met de juiste personen voor advies of voor concrete oplossingen. Via de sociale media-kanalen treed het platform rechtstreeks in contact met de consument en worden handige tips en advies rond inbraakpreventie gedeeld.

Samenwerking met verschillende partners

Het platform ondersteunt de doelstelling van de overheid om het aantal inbraken jaarlijks sterk terug te dringen. Voor kennisdeling op het gebied van inbraakpreventie, is er een samenwerking met 1dagniet, de nationale actiedag tegen woninginbraken georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Het initiatief verenigt verschillende partners, waaronder Hörmann en Niko, die de campagnes financieel en inhoudelijk mogelijk maken.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): begin november organiseert het Inbraakpreventie Platform een persevent om de onderzoeksresultaten in primeur bekend te maken. Meer informatie en een officiële uitnodiging volgt in een later bericht.

Contacteer ons
Astrid Dupuis Project Manager, Two cents
Astrid Dupuis Project Manager, Two cents
Over Inbraakpreventieplatform

De vzw Inbraakpreventieplatform wil burgers bewuster maken van de risico’s op, en de nasleep van, een woninginbraak. Door middel van onderzoek creëert het platform gerichte input over hoe de Belg omgaat met de beveiliging van de woning, de verschillende onderdelen van de woning die extra aandacht vereisen en oplossingen om inbrekers buiten te houden. Deze resultaten worden gecommuniceerd om burgers zoveel mogelijk te sensibiliseren over de gevaren, risico’s en gevolgen van een woninginbraak, maar ook om bij te leren over de maatregelen die we zelf preventief in de woning kunnen nemen. In samenwerking met 1dagniet, Hörmann en Niko.

Inbraakpreventieplatform
Auguste Reyerslaan 2017
1030 Brussel